Kentucky freshman guard Archie Goodwin

Kentucky freshman guard Archie Goodwin